childseda-kurt

 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi ve Süpervizyonu
 • Filial Ailelerle Oyun Terapisi Eğitimi ve Süpervizyonu
 • Theraplay Oyun Terapisi Eğitimi ve Marschak Etkileşim Metodu Eğitimi
 • Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi
 • EMDR Yetişkin I.ve II. Seviye Terapi Eğitimi
 • EMDR Çocuk ve Ergen Terapisi Eğitimi
 • EMDR Hikaye Tekniği Eğitimi
 • EMDR 0-3 Yaş Protokolü Erken Dönem Müdahale Tekniği Eğitimi
 • Ericksoncu Hipnoterapi Yöntemi I. ve II. Seviye Eğitimi
 • Gottman Çift Terapisi Eğitimi
 • Jeffrey Zeig Çift Terapisi Eğitimi
 • İstismara Uğramış Çocuklarla Görüşme Teknikleri Eğitimi
 • Transaksiyonel Analiz Eğitimi