seda-kurthiperaktif

 • Çocuk, Ergen ve Aile Danışmanlığı
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Özgül Öğrenme Güçlüklerinin Tespiti ve Çözüm Odaklı Danışmanlığı
 • Psikolojik, Objektif ve Projektif Testlerin Uygulanması ve Değerlendirilmesi
 • Zeka Testleri Uygulanması ve Değerlendirilmesi
 • Gelişim Testi Uygulanması ve Değerlendirilmesi
 • Aile İçi İletişim Sorunları
 • Bağlanma ile ilgili Sorunlar
 • Gelişimsel Gecikme ve Gerilikler
 • İçe Kapanıklık, Depresyon, Korku, Utangaçlık
 • Okula Uyum Problemleri
 • Aşırı Çekingenlik
 • Davranışsal Gerileme
 • Özgüven Sorunları
 • Okul Sorunları, Akademik Sorunlar
 • Uyku, Yemek ya da Tuvalet Sorunları
 • Ailede Yaşanan Değişimleri Uyum Sağlamada Yaşanan Sorunlar
 • Fiziksel Nedeni Olmayan Mide Bulantıları, Baş Ağrıları Gibi Rahatsızlıklar
 • Dikkat Eksikliği ve Yıkıcı Davranış Bozuklukları
 • Ayrılık Kaygısı Bozukluğu
 • Çocuklarda Kaygı Bozuklukları
 • Saldırgan Davranış (Kendine ya da Diğerlerine Zarar Verme)
 • Boşanmanın Çocuk Üzerinde Yarattığı Rahatsızlıklar
 • Çocuklarda Aşırı Kızgınlık, Endişe, Üzüntü ya da Korku
 • Çocuk Yetiştirme Becerileri ve Ebeveyn Tutumları Konularında Ailelere Destek
 • Üvey Anne ve Babalar, Koruyucu ve Evlat Edinmiş Aileler